SW-bedrijf, fabriek en maatschappelijk financier slaan handen ineen

Start Foundation biedt kabinet en sociale werkvoorziening helpende hand

08 DECEMBER 2011, EINDHOVEN, NEDERLAND
Samenvatting
De druk op SW-bedrijven om mensen uit te plaatsen, neemt toe. De wet 'Werken naar vermogen', die in 2013 ingaat, dwingt ze om mensen in het reguliere bedrijfsleven te plaatsen. En dat is nodig, want de doorstroom vanuit de SW naar een plek op de loonlijst van bedrijven, blijft op landelijk niveau tussen de 1 en 5% steken. Maatschappelijk investeerder Start Foundation ziet kansen om SW-bedrijven te helpen en introduceert het SW-Baanbreker Krediet. De eerste deal is rond.

Eindhoven, 8 december 2011 - De druk op SW-bedrijven (socialewerkvoorzieningsbedrijven) om mensen uit te plaatsen, neemt toe. De wet 'Werken naar vermogen', die in 2013 ingaat, dwingt ze om mensen in het reguliere bedrijfsleven te plaatsen. En dat is nodig, want de doorstroom vanuit de SW naar een plek op de loonlijst van bedrijven, het zogenoemde Begeleid Werken, blijft op landelijk niveau tussen de 1 en 5% steken. Maatschappelijk investeerder Start Foundation ziet kansen om SW-bedrijven te helpen en introduceert het SW-Baanbreker Krediet. De eerste deal is rond. Macek Technika BV in Oss heeft de primeur. Het Osse bedrijf kan met het krediet van Start Foundation investeren in nieuwe productlijnen. IBN Arbeidsintegratie, uitvoerder van onder meer de sociale werkvoorziening, uit Uden levert de mensen en de begeleiding.

Het SW-Baanbreker Krediet is een landelijke voorziening bedoeld voor MKB’ers die mensen uit de sociale werkvoorziening in hun bedrijf willen plaatsen. De financiering is gekoppeld aan het personeelsarrangement van het SW-bedrijf. Start Foundation wil hiermee bereiken dat meer mensen met afstand tot de arbeidsmarkt de kans krijgen op een reguliere baan. En daarom wil de financier ook borgen dat mensen uit de WSW-populatie daadwerkelijk op de loonlijst komen te staan. Het bedrijf krijgt de mogelijkheid om investeringen te kunnen doen, de liquiditeit te versterken of anderszins.

Leonard Steetsel, directeur van IBN Arbeidsintegratie: “Met het SW-Baanbreker Krediet kunnen we werken naar en mét vermogen. Want het betekent dat onze relaties hun organisaties kunnen uitbreiden of versterken met geld van Start Foundation en daardoor extra mensen in loondienst kunnen nemen. En die worden via IBN bij de werkgever in Begeleid Werken geplaatst. Hierdoor zal ons aantal plaatsingen Begeleid Werken nog hoger worden dan de 8% die we nu al hebben. Op deze manier  kunnen we alleen maar een win-winsituatie creëren.”

Macek Technika BV gebruikt het SW-Baanbreker Krediet om productmallen te kopen voor de fabricage van nieuwe kunststofproducten, zoals sifons en schroefdeksels. Ondernemer Hugo Macek: “Met dit krediet willen we enkele nieuwe productlijnen opstarten, want we zien een duidelijke behoefte vanuit de markt. En dat betekent op termijn dus ook meer werk en dus meer medewerkers. We verwachten dat we op termijn zo’n extra vijftien WSW’ers van IBN een reguliere baan kunnen bieden. Zo kunnen we heel economisch én sociaal ondernemen.”

Citaten
"Met het SW-Baanbreker Krediet kunnen we werken naar en mét vermogen. Want het betekent dat onze relaties hun organisaties kunnen uitbreiden of versterken met geld van Start Foundation en daardoor extra mensen in loondienst kunnen nemen. En die worden via IBN bij de werkgever in Begeleid Werken geplaatst. Hierdoor zal ons aantal plaatsingen Begeleid Werken nog hoger worden dan de 8% die we nu al hebben. Op deze manier kunnen we alleen maar een win-winsituatie creëren." Leonard Steetsel, directeur van IBN Arbeidsintegratie
"Met dit krediet willen we enkele nieuwe productlijnen opstarten, want we zien een duidelijke behoefte vanuit de markt. En dat betekent op termijn dus ook meer werk en dus meer medewerkers. We verwachten dat we op termijn zo’n extra vijftien WSW’ers van IBN een reguliere baan kunnen bieden. Zo kunnen we heel economisch én sociaal ondernemen." Hugo Macek, directeur Macek Technika BV
Afbeeldingen
Video's
Over Start Foundation

Start Foundation is een maatschappelijk investeerder die wil dat mensen die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt, daar ook een plek vinden. Start Foundation investeert daarom jaarlijks 4 miljoen euro in bedrijven en projecten die onze doelgroepen helpen om aan werk te komen. Het gaat daarbij om mensen die niet makkelijk een baan vinden, zoals voortijdig schoolverlaters, mensen met een handicap, vluchtelingen, mensen met een strafblad en ex-psychiatrisch patiënten. Oud-bestuurders zijn onder meer Johan Stekelenburg†, Bert de Vries en Wim Kok. Huidige bestuurders zijn  Anton Westerlaken en Titia Siertsema. Het bronkapitaal van Start Foundation is afkomstig van de verkoop van Uitzendbureau Start in 2002.

berichten