START FOUNDATION OPENT MELDPUNT AUTI–WEIGERSCHOLEN

05 JULI 2013, EINDHOVEN
Samenvatting
Een korte rondgang langs scholen en begeleidingsbureaus voor jongeren met autisme in de regio Zuidoost-Brabant levert een verontrustend beeld op. Met de wet op het passend onderwijs in aantocht blijken veel autisten niet op de school van hun keuze terecht te kunnen. Scholen zijn huiverig voor de extra aanpassingen die het onderwijs van hen vergt. Maatschappelijk investeerder Start Foundation opent een apart meldpunt.

Eindhoven, 5 juli 2013 – Een korte rondgang langs scholen en begeleidingsbureaus voor jongeren met autisme in de regio Zuidoost-Brabant levert een verontrustend beeld op. Met de wet op het passend onderwijs in aantocht blijken veel autisten niet op de school van hun keuze terecht te kunnen. Scholen zijn huiverig voor de extra aanpassingen die het onderwijs van hen vergt. Opmerkelijk. Juist in de regio waar volgens onderzoekers de meeste autisten van Nederland wonen. Maatschappelijk investeerder Start Foundation wil onderzoeken of dit slechts incidenten zijn of dat op veel grotere schaal in Nederland jongeren met autisme voor een gesloten poort staan. Vandaag gaat dan ook een apart meldpunt open. 

Het begon allemaal toen we onlangs kennismaakten met de 19-jarige Dion de Kievit uit Eindhoven. Deze talentvolle jongen met een stoornis in het autistisch spectrum wil graag verder studeren om uiteindelijk 3D-gamedesigner te worden. Hij struikelde echter over de toegangsdrempel van de school van zijn keuze. Niet vanwege zijn gebrek aan talent. Integendeel, alle testresultaten wezen op een talentvolle potentiële student. Toch kwam hij niet verder dan de poort. Ondanks de uitmuntende scores op de toelatingstest werd hij zonder pardon afgewezen toen duidelijk werd dat hij een autismeachtergrond heeft. Diverse diplomatieke acties hielpen niet. Ontgoocheld stond hij met lege handen aan de kant. Vandaag is hij met zijn verhaal naar buiten gekomen.

Wij gaan op zoek naar de vraag: was dit een incident? Of komt dit vaker voor? Als dit het geval is, dan zullen we de handschoen oppakken, zoals we dat eerder ooit deden met de oprichting van het zogeheten Stoutfonds (het Stoutfonds is een protest tegen de wetgeving dat jongeren zonder verblijfsvergunning geen stage mogen lopen en dus geen diploma krijgen). Het kan en mag niet zo zijn dat talenten van jongeren al zo vroeg verspild worden, waardoor hun kansen op de arbeidsmarkt ernstig verkleind worden. Een goede startkwalificatie is immers hét toegangsticket voor de arbeidsmarkt. Iedereen die op grond van zijn/haar autisme geweigerd is op een school voor beroepsonderwijs, terwijl wel voldaan is aan de toelatingscriteria, kan dit laten weten via www.startfoundation.nl/autisme. Over dit thema hebben we ook een speciale Facebook-pagina geopend: www.facebook.com/AutiWeigerscholen, nieuws op Twitter is te volgen via #AUTIWEIGER.

Start Foundation is een maatschappelijk investeerder die werk wil creëren, behouden en toegankelijk maken voor mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Jaarlijks investeert Start Foundation ongeveer vier miljoen euro in Nederland. Kijk voor meer informatie over Start Foundation en haar investeringen op www.startfoundation.nl en op www.autismewerktwel.nl.  

Citaten
"Uitsluiting van autisten vindt niet plaats op de arbeidsmarkt, maar al in het onderwijs" Jos Verhoeven, algemeen directeur Start Foundation
Over Start Foundation

Start Foundation is een maatschappelijk investeerder die wil dat mensen die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt, daar ook een plek vinden. Start Foundation investeert daarom jaarlijks 4 miljoen euro in bedrijven en projecten die onze doelgroepen helpen om aan werk te komen. Het gaat daarbij om mensen die niet makkelijk een baan vinden, zoals voortijdig schoolverlaters, mensen met een handicap, vluchtelingen, mensen met een strafblad en ex-psychiatrisch patiënten. Oud-bestuurders zijn onder meer Johan Stekelenburg†, Bert de Vries en Wim Kok. Huidige bestuurders zijn  Anton Westerlaken en Titia Siertsema. Het bronkapitaal van Start Foundation is afkomstig van de verkoop van Uitzendbureau Start in 2002.

berichten