Stoutfonds opgericht om boetes te betalen

30 SEPTEMBER 2011, EINDHOVEN
Samenvatting
Maatschappelijk investeerder Start Foundation lanceert in het VARA-televisieprogramma De Ombudsman het Stoutfonds. Het Stoutfonds gaat boetes betalen die werkgevers krijgen als zij jongeren zonder verblijfsvergunning stage laten lopen. Jongeren die (nog) geen verblijfsvergunning hebben, kunnen wel een opleiding volgen, maar mogen géén stage lopen. En zonder stage geen diploma. Daarmee wordt hun recht op onderwijs geschonden.

Maatschappelijk investeerder Start Foundation lanceert in het VARA-televisieprogramma De Ombudsman het Stoutfonds. Het Stoutfonds gaat boetes betalen die werkgevers krijgen als zij jongeren zonder verblijfsvergunning stage laten lopen. Jongeren die (nog) geen verblijfsvergunning hebben, kunnen wel  een opleiding volgen, maar mogen géén stage lopen. En zonder stage geen diploma. Daarmee wordt hun recht op onderwijs geschonden.

Alle kinderen in Nederland zijn verplicht naar school te gaan. Als een leerling voor zijn 18e aan een opleiding begint, heeft hij ook het recht de opleiding af te maken. Maar voor het volgen van (verplichte) stages gelden andere regels. Stages beschouwt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als arbeid. Als jongeren zonder verblijfsvergunning stage willen lopen, hebben ze een tewerkstellingsvergunning nodig. En die krijgen ze niet. Een werkgever die zo’n jongere toch stage laat lopen, riskeert een boete van 8.000 euro. Het gaat naar schatting om enkele tientallen jongeren per jaar. Door deze jongeren geen stage te laten lopen, wordt hun recht op onderwijs geschonden, vastgelegd in het ‘Verdrag inzake de rechten van het kind’. De meerderheid van de Tweede Kamer is daar boos over. De MBO Raad deed een klemmend beroep op de Kamer, en ook bonden en werkgevers drongen bij de verantwoordelijke bewindslieden aan op een oplossing. In ‘De Ombudsman’ heeft minister Van Bijsterveldt van OC en W ruim een half jaar geleden beloofd een oplossing te vinden. Maar er is niks gebeurd. Start Foundation wil niet langer lijdzaam toezien en richt een ‘Stoutfonds’ op.  Start Foundation stortte de eerste 150.000 euro, waarmee de boetes betaald kunnen worden die werkgevers krijgen als ze een jongere een stage bieden zonder werkvergunning. 

Start Foundation wil zo op haar eigen manier dit probleem oplossen en deze gemotiveerde jongeren helpen hun diploma te halen. “Honderden miljoenen worden jaarlijks besteed aan de bestrijding van voortijdige schooluitval, en nu zijn er gemotiveerde jongeren die door de overheid gedemotiveerd worden om een diploma te halen. Dat is de wereld op zijn kop”, aldus directeur Jos Verhoeven van Start Foundation. “Dan gaan we maar stout doen en betalen wij eventuele boetes. Die jongeren moeten een kans krijgen op een fatsoenlijke toekomst, waar die ook is.” Stagebieders (werkgevers) die hier sympathiek tegenoverstaan, wordt gevraagd zich te melden bij ‘De Ombudsman’ van de VARA.
Citaten
"“Honderden miljoenen worden jaarlijks besteed aan de bestrijding van voortijdige schooluitval, en nu zijn er gemotiveerde jongeren die door de overheid gedemotiveerd worden om een diploma te halen. Dat is de wereld op zijn kop.”" Jos Verhoeven, directeur Start Foundation
"“Dan gaan we maar stout doen en betalen wij eventuele boetes. Die jongeren moeten een kans krijgen op een fatsoenlijke toekomst, waar die ook is.”" Jos Verhoeven, directeur Start Foundation
Over Start Foundation

Start Foundation is een maatschappelijk investeerder die wil dat mensen die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt, daar ook een plek vinden. Start Foundation investeert daarom jaarlijks 4 miljoen euro in bedrijven en projecten die onze doelgroepen helpen om aan werk te komen. Het gaat daarbij om mensen die niet makkelijk een baan vinden, zoals voortijdig schoolverlaters, mensen met een handicap, vluchtelingen, mensen met een strafblad en ex-psychiatrisch patiënten. Oud-bestuurders zijn onder meer Johan Stekelenburg†, Bert de Vries en Wim Kok. Huidige bestuurders zijn  Anton Westerlaken en Titia Siertsema. Het bronkapitaal van Start Foundation is afkomstig van de verkoop van Uitzendbureau Start in 2002.

berichten